【Vietsub】Kim Khúc Thanh Xuân - EP6 | Party thanh xuân

Đang tải...
Đang tải...
93 Views
Đang tải...
Published
#dongphuongtv #kimkhucthanhxuan #youthandmelody
????Ra sân:
▶️ Nhạc Hoa - Linh Hoa, Hoàng Minh Hạo, Châu Nghệ Hiên, Lý Vấn Hàn, Lý Quyền Triết, Đinh Trạch Nhân.
▶️ Cool Young - Trần Trí Bằng, Lý Hy Khản, Tả Lâm Kiệt, Hồ Văn Huyên, Quách Chấn, Tả Diệp, Trịnh Nhân Dư, Lâm Mạch.
▶️OACA - Linh Hoa, Lý Tử Tuyền, Tăng Khả Ny, Lưu Lệnh Tư, Tần Tử Mặc, Phùng Tuấn Kiệt.
▶️Chuang - Trần Trí Bằng, Hy Lâm Na Y Cao, Triệu Việt, Vương Nghệ Cẩn, Trần Trác Tuyền, Trịnh Nãi Hinh, Lưu Tá Ninh, Trương Nghệ Phàm.
▶️ Sony Music - Linh Hoa, Gia Nghệ, Diêu Bách Nam, Quản Nhạc, Hạ Hãn Vũ
▶️Siba/Star48 - Trần Trí Bằng, Đới Manh, Thẩm Mộng Dao, Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ, Trần Lâm.
????Kim Khúc Thanh Xuân - SHOW: https://bit.ly/31Oiyd4
????Kim Khúc Thanh Xuân - PLUS: shorturl.at/puvzS
????Kim Khúc Thanh Xuân - CLIP CUT : https://bit.ly/2RdIxsi
???? Người triệu tập: Trương Nghệ Hưng
???? Người trợ giúp thanh xuân: Trần Trí Bằng, Linh Hoa
???? Gia Tộc: Yue Hua (Nhạc Hoa), Sony Music, Gia tộc Chuang, OACA, Siba(Star48), Cool Young.
???? Đội trưởng gia tộc: Hy Lâm Na Y Cao (Chuang), Lý Tử Tuyền (OACA), Lý Hy Khản (Cool Young), Tôn Nhuế (Siba - Star48) , Diêu Bách Nam (Sony Music), Lý Vấn Hàn (Nhạc Hoa).

????Chương trình sẽ là cuộc cạnh tranh của các Idol đã debut đến từ 6 ông lớn: Yue Hua (Nhạc Hoa), Sony Music, Gia tộc Chuang, OACA, Star48, Cool Young.
????Đón xem các bản Vietsub mới nhất tại: https://bit.ly/36A30Na
Category
Phim Nước Khác