[VIETSUB] IDOL LEAGUE TREASURE

Đang tải...
Đang tải...
30 Views
Đang tải...
Published
• Hãy theo dõi thường xuyên fanpage để cập nhật mọi hoạt động của Team
• Brought to you by TEUME SUBTEAM!
• We do not own anything! Copyright belongs to YG Entertainment.
• About TEUME: https://www.facebook.com/teumesubteam/
• Gửi yêu cầu hoặc thắc mắc cho chúng mình tại: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdZ-dZ71ldg-pB4QnahZ1KoI77ZWVEMbBL_VCN6WfuNs0hQdw/viewform

#YG #TEUMESUBTEAM #TREASUREVIETSUB #TREASURE #트레저 #TREASUREMAP


-
Tags:
treasure
treasure vietsub
treasure funny
treasure map vietsub
treasure map
treasure yg
treasure hyunsuk
treasure junkyu
treasure jihoon
treasure mashiho
treasure jaehyuk
treasure yoshi
treasure asahi
treasure yedam
treasure doyoung
treasure jeongwoo
treasure junghwan
treasure haruto
idol league
Category
Phim Nước Khác