[VIETSUB INDOSUB] GOING SEVENTEEN 2020 EP.4 돈't Lie #2 (Don't Lie #2) ENGSUB ESPAÑOL 日本語 TÜRKÇE ITAL

Đang tải...
Đang tải...
3 Views
Đang tải...
Published
[GOING SEVENTEEN 2020] EP.4 돈't Lie #2 (Don't Lie #2)

▶️ https://youtu.be/YUcplsLTwXk

#세븐틴 #SEVENTEEN
#GOING_SVT

????상상도 못한 정체의 마피아와
모두를 놀라게 한 50만원의 위치????

지금까지 이런 마피아는 없었다!❌
촬영 도중 목격된 부당 거래의 현장?!
새로운 마피아 게임을 탄생시킨 세봉이들!????

????Mafia không xác định
Vị trí 500.000 won khiến mọi người ngạc nhiên????

Cho đến nay không có mob nào như vậy!❌
Cảnh đối phó bất công chứng kiến ​​trong quá trình quay?!
SEBONG đã sinh ra một trò chơi mafia mới!????

????Unbelievable mafia and
Location of 500,000 won that surprised everyone????

There was no such mob so far! ❌
Scene of unfair dealings witnessed during shooting ?!
SEBONG who gave birth to a new mafia game! ????
Category
Phim Nước Khác